Logistika

Skladište gotove robe smješteno je na tri nivoa, površine  cca 2100 m2, zadovoljava najviše međunarodne standarde skladištenja kojim se osigurava održavanje kvalitete i sigurnost preko 8.000 različitih proizvoda. To podrazumjeva kontinuirani nadzor i upravljanje uslovima sredine (temperatura i relativna vlaga), uz obezbijeđene posebnih prostorija odgovarajućeg kapaciteta za smještaj i čuvanje lako zapaljivih tečnosti, opojnih droga, otrova, antimikrobika, karantin, farmaceutski otpad, opozvane i odbačene proizvode.

Implementirali smo sofisticirani protivpožarni i vatrodojavni sistem te rapolažemo rashladnom komorom za smještaj lijekova koji zahtijevaju poseban temperaturni režim od 2o C- 8o C. Izdavanje robe iz skladišta za transport se odvija po FEFO /FIFO standardima.

Informacioni sistem SAP nam omogućava trajno i učinkovito korištenje velikog broja informacija i znanja.
Zaposlenici redovno prolaze standardizirani edukacijski program koji omogućava poznvanje internih SOP-a i uputa usklađenih sa GDP-om i GMP-om.

Kroz striktnu primjenu dobre distributerske prakse uvijek težimo tome da naše isporuke nisu samo najbrže nego i najpouzdanije, tj. da kroz pravilnu distribuciju preko naših partnera (apoteka, kliničkih centara) obezbjedimo sigurnost medicinskih proizvoda do krajnjeg korisnika.

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.