Urutal forte 16mg

Urutal forte 16mg

URUTAL® FORTE

16 mg, tableta

betahistin

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Uputstvo nemojte baciti. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga davati nikome drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome slične Vašim.

Ako bilo koji neželjeni efekat postane ozbiljan ili ako primijetite bilo koji neželjeni efekat koji nije naveden u ovome uputstvu, obavjestite ljekara ili farmaceuta.

 

U ovome uputstvu možete pročitati slijedeće

1.     Šta je URUTAL FORTE i za šta se koristi?

2.     Prije nego počnete uzimati URUTAL FORTE tablete?

3.     Kako uzimati URUTAL FORTE tablete?

4.     Mogući neželjeni efekti

5.     Kako čuvati URUTAL FORTE tablete?

6.     Dodatne informacije

 

 

1.   ŠTA JE URUTAL FORTE I ZA ŠTA SE KORISTI?

Aktivna supstanca URUTAL FORTE tableta je betahistin. Ovaj je lijek sličan histaminu. Betahistin je lijek s djelovanjem na nervni sistem iz grupe lijekova protiv vrtoglavice.

 

URUTAL FORTE tablete primjenjuju se u:

 • liječenju simptoma Ménièrove bolesti kao što je vrtoglavica s mučninom i povraćanjem, oštećenje sluha, šum i zvonjava u ušima
 • liječenju vrtoglavice zbog poremećaja vestibularnog sistema (sistem za održavanje ravnoteže i koordinacije smješten u unutrašnjem uhu).

 

URUTAL FORTE tablete djeluju tako da poboljšavaju protok krvi u unutrašnjem uhu čime smanjuju porast pritiska.

 

 

2.   PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI URUTAL FORTETABLETE?

 

Nemojte uzimati URUTAL FORTE tablete ako:

 • ste alergični na aktivnu supstancu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6. Dodatne informacije)
 • imate povišeni krvni pritisak zbog tumora nadbubrežne žlijezde (feokromocitom).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas nemojte uzimati ovaj lijek i obratite se svome ljekaru.

Budite oprezni sa URUTAL FORTE tabletama:

Budite posebno oprezni prije uzimanja URUTAL FORTE tableta i recite ljekaru ako:

 • imate čir želuca
 • imate bronhijalnu astmu (URUTAL FORTE tablete mogu potaknuti bronhokonstrikciju ili suženje disajnih puteva)
 • ste trudni ili planirate trudnoću
 • dojite.

 

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, javite se svom ljekaru.

 

Uzimanje drugih lijekova sa URUTAL FORTE tabletama

Nema poznatih interakcija između URUTAL FORTE tableta i drugih lijekova. Ako primijetite bilo koji neželjeni efekat, javite se ljekaru ili farmaceutu.

 

Obavijestite svog ljekara ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ovo uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta kao i biljne lijekove.

 

 

Uzimanje hrane i pića sa URUTAL FORTE tabletama:

Lijek možete uzimati neovisno o obroku. Međutim, kako biste smanjili moguće želučane tegobe, lijek možete uzeti tokom ili nakon obroka.

Tokom terapije URUTAL FORTE tabletama moguća je konzumacija alkoholnih pića.

 

Djeca

Ne preporučuje se primjena u djece.

 

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje se primjena URUTAL FORTE tableta tokom trudnoće ili dojenja.

 

Upravljanje vozilima i mašinama

Ako tokom primjene lijeka osjećate pospanost, ne preporučuje se upravljanje vozilima i mašinama. Prije upravljanja vozilima ili rada na mašinama potrebno je provjeriti kako reagirate na primjenu URUTAL FORTE tableta.

 

Ostala upozorenja

URUTAL FORTE tablete sadrže manitol (E421). Manitol može imati blagi laksativni efekat.

 

 

3.   KAKO UZIMATI URUTAL FORTE TABLETE?

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar.

Ukoliko niste sigurni kako treba da uzimate lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Tabletu progutajte s vodom.

Kako biste smanjili moguće želučane tegobe, tabletu možete uzeti tokom ili nakon obroka.

 

URUTAL FORTE 16 mg tablete imaju razdjelnu liniju. Razdjelna linija služi samo kako bi se olakšalo lomljenje radi lakšeg gutanja, a ne da bi se lijek podijelio na jednake doze.

 

Uobičajena početna doza je 16 mg tri puta na dan (48 mg),  (tri puta dnevno po jedna URUTAL FORTE tableta).

 

Poboljšanje se obično javlja za nekoliko dana, no može biti postupno i očitovati se tek nakon nekoliko sedmica liječenja. Tokom nastavka liječenja redovno dolazi do daljnjeg poboljšanja te se optimalni rezultati mogu očekivati nakon nekoliko mjeseci liječenja.

 

Starije osobe

U starijih osoba nije potrebno prilagođavati doziranje.

 

Ako uzmete više URUTAL FORTE tableta nego što ste trebali:

Ako ste uzeli više URUTAL FORTE tableta nego što ste trebali, odmah obavijestite Vašeg ljekara ili se uputite u najbližu hitnu službu.

Uzmite sa sobom ovo uputstvo i preostale tablete kako bi medicinsko osoblje tačno znalo koji ste lijek uzeli.

 

Ako ste zaboravili uzeti URUTAL FORTE tablete:

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka na vrijeme, uzmite je što prije, zatim se vratite na uobičajeni raspored uzimanja lijeka.

Međutim, ako je vrijeme za uzimanje sljedeće doze blizu, tada ne uzimajte propuštenu dozu, već nastavite uzimati lijek po uobičajenom rasporedu.

 

Ako prestanete uzimati URUTAL FORTE tablete:

Uzimajte tablete sve dok Vam ljekar ne kaže da prekinete s terapijom.

Čak i kada počnete osjećati poboljšanje, ljekar će preporučiti nastavak terapije tokom određenog vremenskog perioda kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da je lijek u potpunosti djelovao.

 

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

 

 

4.   MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

Kao i svi lijekovi, URUTAL FORTE može uzrokovati neželjene efekte, iako se neće javiti kod svakoga.

 

Prestanite uzimati URUTAL FORTE tablete i odmah se javite Vašem ljekaru ili u najbližu hitnu službu ako primijetite:

Ozbiljne neželjene efekte kao alergijsku reakciju koja je karakterisana sa:

 • oteklinom lica, usana, jezika ili vrata ždrijela (što može uzrokovati otežano disanje)
 • crvenim kožnim osipom, upaljenom kožom sa svrbežom.

 

Ostali neželjeni efekti:

 Često (pojavljuju se u manje od jednog od 10 bolesnika):

 • mučnina
 • loša probava (dispepsija).

 

Nepoznata učestalost (na temelju dostupnih podataka nemoguće je odrediti učestalost neželjenog efekta)

 • glavobolja, svrbež, kožni osip, koprivnjača, blage želučane tegobe kao što je povraćanje, bol u trbuhu i nadutost. Smetnje probavnog sistema mogu se smanjiti uzimanjem lijeka uz obrok.

 

Ako primijetite bilo koji neželjeni efekat, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaki mogući neželjeni efekat koji nije naveden u ovome uputstvu.

 

 

5.   KAKO ČUVATI URUTAL FORTE TABLETE?

 

URUTAL FORTE tablete čuvajte van pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25oC.

 

Rok trajanja: tri (3) godine od datuma proizvodnje.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

 

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.

 

 

6.   DODATNE INFORMACIJE

 

Šta URUTAL FORTE tablete sadrže?

Aktivna supstanca je betahistin hlorid.

URUTAL FORTE 16 mg tablete: jedna tableta sadrži 16 mg betahistin dihidrohlorida.

Pomoćne supstance su: celuloza mikrokristalna; manitol (E421); citratna kiselina hidrat; silicijev dioksid koloidni, bezvodni; talk.

 

Kako URUTAL FORTE tablete izgledaju i sadržaj pakovanja?

URUTAL FORTE 16 mg tableta je bijela, okrugla ravna tableta sa ukošenim rubovima, s razdjelnom linijom i utisnutim nazivom „URUTAL“ na jednoj strani.

 

URUTAL FORTE 16 mg tablete: 60 tableta u PVC/PVDC//Al blisteru (4 blistera po 15 tableta) u kutiji, uz priloženo uputstvo.

 

Režim izdavanja:

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

 

 

Proizvođač:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Proizvođač gotovog lijeka:

Farmavita d.o.o. Sarajevo u saradnji sa BELUPO d.d. lijekovi i kozmetika, Koprivnica, Republika Hrvatska,        

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:

04-07.2-721/12 od 04.09.2012.

 

Datum zadnje revizije teksta uputstva:

Januar 2012.

 

Ostala pakovanjaVijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.