Timolol Farmavita

Timolol Farmavita

blokator beta adrenergičkih receptora

Sastav
Aktivna komponenta je timolol.
1 ml otopine sadrži 5 mg timolola u obliku timolol maleata.
- Pomoćne komponente su: benzalkonij hlorid, natrij hlorid, dinatrij hidrogen fosfat dihidrat, natrij dihidrogen fosfat dihidrat, natrij hidroksid, voda za injekcije.

Pakovanje
Kutija TIMOLOL FARMAVITA 0,5% kapi za oči sadrži 1 bočicu sa 5 ml kapi za oči, polietilensku kapaljku, uz priloženo uputstvo.

1. ŠTA JE  TIMOLOL FARMAVITA  I ZAŠTO SE KORISTI?

Timolol pripada grupi lijekova nazvanih beta-blokatori. Nakon lokalne primjene kapi za oči smanjuje se stvaranje očne vodice i povećava njeno otjecanje, uz posljedično smanjenje očnog pritiska. Primjenjuje se za tretman glaukoma.

2. ŠTA JE NEOPHODNO ZNATI PRIJE POČETKA LIJEČENJA  TIMOLOL FARMAVITA KAPIMA ZA OČI?

Ne uzimajte TIMOLOL FARMAVITA:

 • Ako ste imali alergijsku reakciju (preosjetljivost) na timolol ili na druge beta-blokatore  ili  druge  sastavne komponente lijeka.
 • Ako imate ili ste ranije imali astmu ili slična stanja sa sviranjem u grudima ili teška plućna oboljenja;
 • Ako imate povećano srce, srčanu slabost, sinus bradikardiju, srčani blok koji uzrokuje sporiji puls ili srčane  probleme zbog niskog krvnog pritiska.
 • Dojite ili namjeravate dojiti.

TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči ne treba primjenjivati kod djece.

Lijek TIMOLOL FARMAVITA treba primjenjivati sa oprezom ako imate:

 • Stanje mišićne slabosti nazvano miastenija gravis;
 • Tireotoksikozu;
 • Bronhitis ili emfizem;
 • Dijabetes melitus;
 • Cerebrovaskularnu insuficijenciju


Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo kakav lijek.
Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću obavjestite svog ljekara prije nego što uzmete TIMOLOL FARMAVITA. Vaš ljekar će odlučiti da li trebate uzimati TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči.
Ne preporučuje se uzimanje TIMOLOL FARMAVITA  kapi za oči u toku dojenja.

Upravljanje mašinama i vozilima
Lijek ne utiče na psihofizičku i radnu sposobnost pacijenta, jer ne utiče na akomodaciju oka kao drugi antiglaukomatozni lijekovi. Ipak u nekih pacijenata timolol može uzrokovati zamućenje vida, te se preporučuje oprez pri upravljanju motornim vozilom ili mašinom.

Interakcije sa drugim lijekovima
Obavjestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste uzimali bilo koji lijek, uključujući i one koje ste uzeli bez recepta. To je posebno važno znati ako uzimate:

 • kalcijeve antagoniste  kao nifedipin, verapamil ili diltiazem (za tretman visokog krvnog pritiska, angine, nepravilnog ritma srca ili Raynaud-ovog sindroma);
 • digoksin (za tretman srčane slabosti ili nepravilan ritam srca);
 • lijekove poznate kao potrošači kateholamina - rezerpin (za tretman visokog krvnog pritiska);
 • presor amine kao adrenalin (za tretman teške alergične reakcije);
 • kinidin (za tretman nepravilnog srčanog ritma);
 • klonidin (za tretman visokog krvnog pritiska);
 • drugi beta-blokatori (mogu dovesti do dodatnog djelovanja,  ali i do pojačanja sistemskih djelovanja i neželjenih efekata beta-blokatora).


3. KAKO UZIMATI  TIMOLOL FARMAVITA?
TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči treba da uzimate isključivo prema uputstvu koje Vam je dao ljekar. Ne smijete sami, bez savjeta ljekara, mijenjati dozu ili prestati uzimati lijek.
Uobičajeno doziranje je jedna kap TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči,  2 puta na dan u oboljelo oko.
Operite ruke prije i nakon upotrebe TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči.
Pazite da kada ukapavate kapi za oči ne dodirujete oko ili očni kapak vrhom kapaljke.

Ukoliko uzmete TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči više nego je potrebno:
Ako ste slučajno uzeli više kapi za oči nego je preporučeno odmah obavjestite svog ljekara.

Ako ste zaboravili da uzmete TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči:
Ako ste slučajno zaboravili uzeti lijek, dozu lijeka uzmite čim se sjetite, osim ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu. Ako jeste, ne uzimajte propuštenu dozu uopšte. Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.
Ne uzimajte duplu dozu kao nadoknadu za propuštenu dozu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i drugi lijekovi, TIMOLOL FARMAVITA može izazvati neželjena dejstva.
Najčešća i manje ozbiljna neželjena dejstva su iritacije oka (bockanje ili peckanje, crvenilo, svrbež ili suzenje, osjetljivost na svjetlo), vrtoglavica, pospanost ili konfuzija.
Odmah obavjestite svog ljekara ako Vam se javi neki od sljedećih simptoma: teška iritacija oka ili upala oka, spor ili nepravilan ritam srca, bol u grudima, sviranje u grudima, poteškoće u disanju, osip.

Ako se jave neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu obavezno obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.

5. NAČIN ČUVANJA KAPI ZA OČI TIMOLOL FARMAVITA
Lijek držati van dohvata djece!
Čuvati na temperaturi ispod 25°C.
Poslije otvaranja bočice kapi se mogu koristiti do 30 dana.
Lijek ne upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti otisnutog na kutiji.

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na liječnički recept.   

Proizvodi:
Farmavita d.o.o. Sarajevo          
Igmanska 5a, 71320 Vogošća,   
Bosna i Hercegovina

u saradnji sa
ALKALOID AD-Skopje
bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija                       

 

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.