Sulpirid Farmavita 50mg

Sulpirid Farmavita 50mg

∆ SULPIRID FARMAVITA

50 mg kapsula, tvrda

sulpirid

 

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Sačuvajte ovo uputstvo. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga davati nikome drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome slične Vašim.

Ukoliko neki od neželjenih efekata postane ozbiljan ili ako primijetite neki neželjeni efekat koji nije naveden u ovome uputstvu, molimo Vas, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

 

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće:

  1. Šta je SULPIRID FARMAVITA i za šta se koristi
  2. Prije nego počnete upotrebljavati SULPIRID FARMAVITA
  3. Kako uzimati SULPIRID FARMAVITA
  4. Mogući neželjeni efekti
  5. Kako čuvati SULPIRID FARMAVITA
  6. Dodatne informacije

 

1.     ŠTA JE SULPIRID FARMAVITA I ZA ŠTA SE KORISTI

SULPIRID  FARMAVITA kapsule sadrže sulpirid koji pripada skupini antipsihotika.

Ovaj je lijek namijenjen za kratkotrajno liječenje anksioznih i depresivnih stanja kada ne postoji odgovarajući odgovor na uobičajeno liječenje

 

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI SULPIRID FARMAVITA

Nemojte uzimati SULPIRID FARMAVITA kapsule:

-       ako ste alergični na sulpirid ili neki drugi sastojak ovog lijeka

-       ako imate tumor nadbubrežne žlijezde koji se naziva feokromocitom

-       ako imate rijetku bolest porfiriju, koja utiče na Vaš metabolizam

-       ako imate tumor dojke ili tumor hipofize

-       ako uzimate levodopu zbog Parkinsonove bolesti (vidjeti dio istovremena primjena SULPIRID FARMAVITA sa drugim lijekovima).

 

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete SULPIRID FARMAVITA.

 

Budite posebno oprezni sa SULPIRID FARMAVITA kapsulama:

-       ako imate nastupe agresivnog ponašanja ili ste izrazito razdražljivi

ako imate bolest bubrega

-       ako imate bolest srca ili je u Vašoj porodici bilo bolesti srca

-       ako ste imali moždani udar

-       ako su se kod Vas ili člana Vaše porodice ikada stvarali krvni ugrušci, jer su lijekovi poput  ovog povezani sa stvaranjem krvnih ugrušaka

-       ako imate nizak nivo kalija u krvi (hipokalijemiju)

-       ako imate 65 ili više godina

-       ako imate demenciju

-       ako imate Parkinsonovu bolest

-       ako imate nizak nivo kalija, kalcija ili magnezija u krvi. Vaš će ljekar možda napraviti krvne pretrage da to provjeri.

-       ako imate epilepsiju ili ste ikada imali epileptički napad.

 

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, javite se svom ljekaru.

 

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 14 godina.

 

Istovremena primjena  SULPIRIDA FARMAVITA sa drugim lijekovima

Obavijestite svog ljekara ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne lijekove.

 

Svakako nemojte uzimati ovaj lijek i obavijestite ljekara ako uzimate:

-       levodopu koja se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti. Ako uzimate levodopu ne smijete uzimati sulpirid.

 

Obavijestite ljekara ako uzimate sljedeće lijekove:

-       lijekove za kontrolu srčanog ritma kao što su amiodaron, sotalol, dizopiramid ili kinidin

-       lijekove za liječenje povišenog krvnog tlaka ili poremećaja rada srca kao što su klonidin, diltiazem, verapamil ili digitalis

-       druge lijekove za liječenje shizofrenije kao što su pimozid, haloperidol, tioridazin

-       litij koji se koristi za liječenje određenih duševnih bolesti

-       neke lijekove za spavanje ili smanjivanje tjeskobe

-       druge lijekove za smirivanje emocionalnih ili duševnih problema

-       diuretike (lijekove za mokrenje) koji mogu sniziti nivo kalija u krvi

-       neke lijekove za zatvor (laksative) koji mogu sniziti nivo kalija u krvi

-       neke lijekove za liječenje infekcija (antibiotike), kao što su pentamin, eritromicin ili amfotericin B

-       tetrakosaktide koji se koriste za ispitivanje funkcije nadbubrežne žlijezde

-       steroide koji se koriste za ublažavanje upala, kao što su prednizolon, betametazon, deksametazon

-       neke lijekove za liječenje depresije kao što je imipramin

-       lijekove za liječenje loše probave i za žgaravicu

-       sukralfat koji se koristi za čir na želucu

-       lijekove za ublažavanje boli. Oni se mogu nalaziti i u lijekovima za liječenje prehlade i gripe.

-       neke lijekove za liječenje alergije (antihistaminici od kojih ste pospani), kao što su klorfenamin, prometazin, ketotifen

-       ropinirol koji se koristi za liječenje Parkinsove bolesti

-       metadon koji se koristi za ublažavanje boli ili kao zamjena za narkotike

-       halofantrin koji se koristi za liječenje malarije.

 

Uzimanje SULPIRID FARMAVITA sa hranom, pićem i alkoholom

Tokom liječenja nemojte piti alkoholna pića, niti uzimati lijekove koji sadrže alkohol.

 

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

 

Novorođenčad čije su majke uzimale sulpirid tokom zadnja tri mjeseca trudnoće mogu imati sljedeće simptome: drhtavica, ukočenost ili mišićna slabost, nesanica, razdražljivost, poteškoće disanja i hranjenja. Ukoliko Vaše dijete razvije te simptome, obratite se svome ljekaru.

 

Dojenje

Za vrijeme uzimanja SULPIRID FARMAVITA kapsula nemojte dojiti jer male količine lijeka mogu dospjeti u majčino mlijeko.

 

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama

∆ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (pažnja prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama).

Nakon uzimanja ovoga lijeka možete biti pospani. Ako do toga dođe, nemojte voziti niti rukovati alatima ili upravljati mašinama.

 

Ostala upozorenja

SUPLIRID FARMAVITA kapsule sadržavaju mliječni šećer (laktozu). Stoga ako bolujete od nekog oblika nepodnošenja šećera, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek obavijestite o tome svog ljekara.

 

3.    KAKO UZIMATI SULPIRID FARMAVITA?

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je odredio Vaš ljekar. Ako niste sigurni kako trebate uzimati lijek, pitajte za savjet svog ljekara ili farmaceuta.

 

Za kratkotrajno liječenje anksioznih i depresivnih stanja, kada uobičajeno liječenje nije zadovoljavajuće: 100-400 mg sulpirida (2-8 SULPIRID FARMAVITA 50 mg kapsula dnevno), podijeljeno u više doza. Maksimalno trajanje liječenja: 4 sedmice.

 

Doziranje u bolesnika s poremećenom funkcijom bubrega

Ako imate poremećenu funkciju bubrega, početna doza može biti niža, a postupno povećanje doze sporije.

 

Ako uzmete više SULPIRID FARMAVITA kapsula nego što ste trebali

Ukoliko ste slučajno uzeli više kapsula nego što je ljekar propisao, odmah obavijestite svog ljekara ili se javite najbližoj hitnoj medicinskoj službi. Ponesite sa sobom pakovanje lijeka ili uputstvo o lijeku, kako bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili znali tačno koji ste lijek uzeli. Može doći do uznemirenosti, zbunjenosti ili razdražljivosti, poremećaja svijesti, drhtanja, ukočenosti ili grča mišića, nekontrolisanih pokreta (npr. očiju, vrata, ruku i nogu), stvaranja viška sline. Zabilježena je smušenost, omaglica, nesvjestica zbog pada tlaka i koma.

 

Ako ste zaboravili uzeti SULPIRID FARMAVITA

U slučaju da ste zaboravili uzeti Vaš lijek, uzmite svoju dozu što je moguće prije.

Izostavljenu dozu možete preskočiti u slučaju kada se približava vrijeme za uzimanje sljedeće doze lijeka. Tada nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu koju ste propustili, te nastavite s uobičajenim doziranjem lijeka.

 

Ako prestanete s uzimanjem SULPIRID FARMAVITA

Nastavite uzimati lijek dok Vam ljekar ne kaže da prestanete. Nemojte prestati uzimati SULPIRID FARMAVITA kapsule samo zato što se osjećate bolje. Ako naglo prestanete uzimati ovaj lijek bolest Vam se može vratiti ili se mogu javiti neželjeni efekti kao mučnina ili povraćanje, znojenje i poteškoće spavanja. U nekim se slučajevima možete se osjećati uznemireno ili imati nekontrolisane pokrete (npr. očiju, vrata, ruku i nogu). Vaš će ljekar postupno smanjivati dozu do prekida uzimanja lijeka da bi spriječio ove neželjene efekte.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom SULPIRID FARMAVITA kapsula, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

 

4.         MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI 

Kao i svi drugi lijekovi SULPIRID FARMAVITA može izazvati neželjene efekte, iako se neće javiti kod svakoga.

 

Prestanite uzimati SULPIRID FARMAVITA kapsule i odmah se javite svom ljekaru ili otiđite u bolnicu:

-         ako imate alergijsku reakciju. Simptomi mogu biti: osip, svrbež, temperatura, otežano disanje ili pištanje, groznica, otekline

-         ako imate nekontrolisane pokrete, uglavnom jezika, usta, čeljusti, ruku i nogu

-         ako imate grčeve

-         ako imate visoku temperaturu, znojenje, ukočene mišiće, ubrzane otkucaje srca, ubrzano disanje, osjećate se zbunjeno, pospano ili uznemireno. To mogu biti znaci ozbiljne ali rijetke neželjene reakcije koja se naziva “neuroleptički maligni sindrom”.

-         ako imate veoma ubrzane ili veoma usporene, neravnomjerne ili snažne otkucaje srca. Možete imati i poteškoće disanja, kao pištanje, nedostatak zraka, stezanje i bol u prsima.

-         ako imate krvne ugruške u venama, osobito u nogama (simptomi uključuju otekline, bol i crvenilo nogu), koji krvnim žilama mogu doći do pluća i uzrokovati bol u prsima i poteškoće disanja. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, odmah se javite ljekaru.

-         kod pojave neobjašnjivih infekcija ili povišenja tjelesne temperature, što može biti posljedica krvnih poremećaja vezanih uz primjenu lijeka (npr. leukopenija, neutropenija, agranulocitoza).

 

 

Obavijestite ljekara ili farmaceuta čim prije ako imate neki od sljedećih neželjenih efekata:

-       smušenost, omaglicu ili nesvjesticu nakon naglog ustajanja ili sjedanja (zbog pada krvnog tlaka)

-       tvrde ili ukočene mišiće, groznicu ili drhtanje, otežano kretanje

-       osjećaj nemira i nemogućnost da budete na miru (akatizija)

-       osjećaj agresije, uznemirenosti ili naglosti.

 

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako se neki od sljedećih neželjenih efekata pogorša ili traje duže od tri dana:

-       nenormalno stvaranje mlijeka u dojkama muškaraca i žena

-       debljanje

-       povećanje dojki ili bolna prsa u žena i muškaraca

-       gubitak menstrualnog krvarenja

-       poteškoće erekcije i ejakulacije (impotencija)

-       mamurluk i pospanost

-       otežano spavanje (insomnija)

-       kožni osipi.

 

Krvne pretrage

SULPIRID FARMAVITA kapsule mogu povisiti vrijednosti jetrenih enzima u krvi, što može značiti poremećaj rada jetre.

 

Zabilježeni su rijetki slučajevi iznenadne smrti za vrijeme liječenja ovim lijekom, što je vjerojatno bilo uzrokovano srčanim problemima.

 

U starijih bolesnika s demencijom zabilježeno je malo povećanje smrtnosti u onih koji su primali antipsihotike, u usporedbi s onima koji ih nisu dobivali.

 

Ako primijetite bilo koji neželjeni efekat, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Ovo uključuje i svaki mogući neželjeni efekat, koji nije naveden u ovome uputstvu.

 

5.              KAKO ČUVATI SULPIRID FARMAVITA KAPSULE

Lijek treba čuvati izvan pogleda i dohvata djece!

Čuvati na temperaturi do 25°C.

 

Rok trajanja:

4 godine od datuma proizvodnje.

SULPIRID FARMAVITA se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

 

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoline. 

 

6.        DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrže SULPIRID  FARMAVITA kapsule

Djelotvorna supstanca je sulpirid.

Jedna tvrda kapsula sadrži 50 mg sulpirida.

Pomoćne supstance su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; škrob, prethodno geliran; magnezijev stearat;  tvrda želatinska kapsula (boja titanijev dioksid (E171); želatina).

 

Kako SULPIRID FARMAVITA kapsule izgledaju i sadržaj pakovanja

Sulpirid kapsule su bijele boje.

30 kapsula u PVC//Al blisteru, u kutiji (2 blistera sa po 15 kapsula).

 

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

 

Proizvođač:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Proizvođač gotovog lijeka:

Farmavita d.o.o. Sarajevo (u saradnji sa BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska),        

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet:

04-07.10-1651/12 od 15.05.2013.

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.