Propafenon Farmavita 150mg

Propafenon Farmavita 150mg

antiaritmik


Sastav

 • Aktivna komponenta je propafenon.
 • Svaka filmom obložena tableta PROPAFENON FARMAVITA 150 mg sadrži  150 mg propafenon hidrohlorida.
 • Pomoćne komponente su: mikrokristalna celuloza, povidon, magnezij stearat, talk, laktoza  monohidrat, natrij škrob glikolat, natrij lauril sulfat, suspenzija za oblaganje.


Pakovanje
PROPAFENON FARMAVITA  150 mg film tablete su pakovane u bočicu od tamnog stakla, koja sadrži 40 filmom obloženih tableta.
Kutija sadrži bočicu sa 40 film tableta, uz priloženo uputstvo.


1. ŠTA JE  PROPAFENON FARMAVITA  I ZAŠTO SE KORISTI?

PROPAFENON FARMAVITA pripada grupi lijekova nazvanih antiaritmici.
Usporava srčani ritam i pomaže u reguliranju pulsa.
PROPAFENON FARMAVITA koristi se za tretman i prevenciju aritmija (nepravilan srčani ritam).


2.ŠTA JE NEOPHODNO ZNATI PRIJE POČETKA LIJEČENJA PROPAFENON FARMAVITA FILM TABLETAMA?

Ne uzimajte PROPAFENON FARMAVITA:

 • Ako ste imali alergijsku reakciju (preosjetljivost) na lijek ili  druge  sastavne komponente lijeka;
 • Ako imate veoma nizak krvni pritisak;
 • Ako patite od srčane slabosti;
 • Ako imate neobično usporen srčani ritam;
 • Ako imate miasteniju gravis (rijetko oboljenje mišića);
 • Ako Vam je ljekar rekao da imate poremećaj vrijednosti soli u vašoj krvi (npr. natrijum ili     kalijum).


Lijek PROPAFENON FARMAVITA treba primjenjivati sa oprezom ako imate:

 • Oboljenje jetre;
 • Ako ste trudni;
 • Ako imate manje od 18 godina.

Obavjestite svog ljekara ako planirate neki hirurški zahvat. Lijek može djelovati na primljeni anestetik.

Uzimanje PROPAFENON FARMAVITA sa hranom i pićem:
PROPAFENON FARMAVITA možete uzimati sa ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo kakav lijek.
Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću obavjestite svog ljekara prije nego što uzmete PROPAFENON FARMAVITA. Primjenu PROPAFENON FARMAVITA film tableta tokom trudnoće treba izbjegavati. Lijek primjeniti samo ako ljekar procijeni da potencijalna korist za majku prevazilazi mogući rizik za plod.
Preporučuje se alternativni režim ishrane dojenčeta ukoliko je neophodan tretman majki koje doje.                                 

Upravljanje mašinama i vozilima
Lijek nema uticaja na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Važne informacije o sastojcima PROPAFENON FARMAVITA
PROPAFENON FARMAVITA sadrži laktoza monohidrat. Ako znate da ne podnosite laktozu, prije uzimanja lijeka, o tome obavjestite svog ljekara.

Interakcije sa drugim lijekovima
Obavjestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste uzimali bilo koji lijek, uključujući i one koje ste uzeli bez recepta. To je posebno važno znati, ako uzimate:

 • digitalis, kinidin ili  beta-blokatore (propranolol, metoprolol)  i druge lijekove koji se primjenjuju za tretman srca;
 • fentanil (za anesteziju);
 • varfarin (za tretman tromboze);
 • cimetidin (za tretman ulkusa);
 • teofilin (za tretman astme);
 • ciklosporin, rifampicin, fenobarbiton ili dezipramin.


3. KAKO UZIMATI  PROPAFENON FARMAVITA?

PROPAFENON FARMAVITA  film tablete uvijek uzimajte isključivo prema uputstvu koje Vam je dao ljekar. Ne smijete sami, bez savjeta ljekara, mijenjati dozu ili prestati uzimati lijek.

Uobičajena doza je 150 do 300 mg propafenona (1 do 2 PROPAFENON FARMAVITA 150 mg film tablete) tri  puta na dan. Ukoliko ste starija osoba ili imate probleme sa jetrom ili bubrezima, moguće je da Vam ljekar preporuči manje doze.
Važno je da produžite uzimanje lijeka sve dok Vam ljekar ne kaže drugačije, čak i kada se bolje osjećate.

Ukoliko uzmete PROPAFENON FARMAVITA film tableta više nego je potrebno
Ako ste slučajno uzeli više tableta nego što Vam je preporučeno, odmah obavjestite svog ljekara. Simptomi predoziranja uključuju pad krvnog pritiska i nepravilan ritam srca, pospanost i rijetko konvulzije.

Ako ste zaboravili da uzmete PROPAFENON FARMAVITA
Ako ste slučajno zaboravili uzeti lijek, dozu lijeka uzmite čim se sjetite, osim ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu. Ako jeste, ne uzimajte propuštenu dozu uopšte. Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.
Ne uzimajte duplu dozu kao nadoknadu za propuštenu dozu.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA   

Kao i drugi lijekovi, PROPAFENON FARMAVITA može izazvati neželjena dejstva.

Prekinite uzimanje PROPAFENON FARMAVITA  film tableta i odmah obavjestite svog ljekara, ukoliko primjetite sljedeće simptome: otok  lica, usana, šaka ili stopala, poteškoće u disanju i gutanju, osip kože ili svrab, žutilo očiju ili kože.
Ovo su ozbiljne alergijske reakcije, koje se javljaju veoma rijetko.

Odmah obavjestite svog ljekara ukoliko primjetite bilo koji od navedenih simptoma:  nepravilan ritam srca,  srčana slabost, veoma nizak krvni pritisak, žutilo očiju ili kože.
Ovo su ozbiljni, ali i rijetki neželjeni efekti lijeka.

Obavjestite svog ljekara ukoliko primjetite bilo koji od navedenih simptoma: gađenje, povraćanje, metalni ili gorki ukus u ustima, dispepsiju, zatvor, proljev, anoreksiju, bol u stomaku, gubitak apetita i ukusa. Rijetko se mogu javiti: problemi sa vidom, vrtoglavica, zamor, glavobolja, nesanica,  slabost, treperenje, psihološki poremećaji kao strah i konfuzija, halucinacije. Moguće su reakcije kože kao znojenje, osip, crvenilo, urtikarija.
Ovo su manje ozbiljna neželjena dejstva.

Ako se jave neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu obavezno obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.


5. NAČIN ČUVANJA PROPAFENON FARMAVITA FILM TABLETA

Lijek držati van dohvata djece!
Čuvati na temperaturi ispod 25°C.
Lijek ne upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti otisnutog na kutiji.


Način  izdavanja  lijeka
Lijek se izdaje na liječnički recept.


Proizvodi:
Farmavita d.o.o. Sarajevo          
Igmanska 5a, 71320 Vogošća,   
Bosna i Hercegovina
u saradnji sa
ALKALOID AD-Skopje
bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija
 

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.