Angiotec 20mg

Angiotec 20mg

5 mg
10 mg
20 mg
tableta
enalapril      

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Sačuvajte ovo uputstvo. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga davati nikome drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome slične Vašim.

Ukoliko neki od neželjenih efekata postane ozbiljan ili ako primijetite neki neželjeni efekat koji nije naveden u ovome uputstvu, molimo Vas, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće:

1.      Šta je ANGIOTEC i za šta se koristi

2.      Prije nego počnete uzimati ANGIOTEC

3.      Kako uzimati ANGIOTEC

4.      Mogući neželjeni efekti

5.      Kako čuvati ANGIOTEC

6.      Dodatne informacije

 

1. ŠTA JE  ANGIOTEC I ZA ŠTA SE KORISTI

Angiotec sadrži aktivnu supstancu enalapril maleat. Pripada grupi lijekova koje nazivamo ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima).

Angiotec se koristi za:

 • liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzija)
 • liječenje srčanog zatajenja (slabljenje funkcije srca). Može smanjiti potrebu za bolničkim liječenjem i nekim pacijentima pomoći da žive duže.
 • prevenciju znakova srčanog zatajenja. Ovi znakovi uključuju: kratak dah, umor nakon laganih fizičkih radnji npr. šetnje, oticanje zglobova i nogu.

Angiotec djeluje tako da širi krvne sudove, što snižava krvni pritisak. Lijek obično počinje djelovati kroz jedan sat i efekat traje barem 24 sata. Kod nekih pacijenata će biti potrebno nekoliko sedmica terapije da bi se postigao najbolji efekat.  

 

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ANGIOTEC

Nemojte uzimati Angiotec:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na enalapril maleat ili bilo koji drugi sastojak Angiotec-a (vidjeti poglavlje 6)
 • ako ste ikada alergijsku reakciju na slične lijekove (ACE inhibitori)
 • ako ste ikada imali oticanje lica, usne šupljine, jezika ili grla, što je uzrokovalo poteškoće sa gutanjem ili disanjem (angioedem), a da razlog nije bio poznat ili je riječ o nasljednom poremećaju
 • ako ste trudni duže od tri mjeseca (savjetuje se izbjegavati Angiotec i u ranoj trudnoći-vidi poglavlje Trudnoća)

Ne uzimajte Angiotec ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, konsultujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja Angioteca.

 

Budite oprezni s primjenom Angioteca:

Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja Angioteca:

 • ako imate srčanih problema
 • ako bolujete od poremećaja protoka krvi u mozak
 • ako imate smanjenje broja ili nedostatak bijelih krvnih stanica (neutropenija/agranulocitoza), nizak nivo trombocita (trombocitopenija) ili smanjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija)
 • ako imate problema sa jetrom
 • ako imate problema sa bubrezima (uključujući transplataciju bubrega). Može doći do povišenja nivoa kalija u krvi što može biti ozbiljno. Vaš ljekar će trebati prilagoditi dozu Angioteca ili pratiti nivo kalija u krvi
 • ako ste na dijalizi
 • ako ste nedavno prekomjerno povraćali ili imali tešku dijareju
 • ako ste na dijeti sa smanjenim unosom soli, ako uzimate dodatke prehrani na bazi kalija, kalij-štedeće agense, nadomjestke soli koji sadrže kalij
 • ako imate preko 70 godina
 • ako imate šećernu bolest. Morate pratiti nivo glukoze u krvi, posebno tokom prvog mjeseca terapije. Nivo kalija u krvi također može biti povišen.
 • ako ste ikada imali alergijsku reakciju sa oticanjem lica, usne šupljine, jezika ili grla, što je uzrokovalo poteškoće sa gutanjem ili disanjem. Pacijenti crne rase imaju veći rizik od reakcija ovog tipa sa ACE inhibitorima.
 • ako imate nizak krvni pritisak (ovo možete primijetiti kao slabost i vrtoglavicu, naročito prilikom ustajanja)
 • ako imate bolest vezivnog tkiva (kolagenoza) koja zahvata i krvne žile (npr. eritemski lupus, reumatoidni artritis ili skleroderma); ako uzimate lijekove koji smanjuju imunološki odgovor; ako uzimate alopurinol ili prokainamid, ili bilo koju njihovu kombinaciju

Morate reći svom ljekaru ako mislite da ste trudni (ili biste mogli ostati trudni). Angiotec se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smijete ga uzimati ako ste trudni više od tri mjeseca jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu ukoliko ga uzimate u tom periodu trudnoće (vidi poglavlje Trudnoća

Angiotec je manje efikasan u snižavanju krvnog pritiska kod pacijenata crne rase.

Ako niste sigurni da li se išta od gore navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja Angioteca.

Ako se pripremate za bilo šta od dole navedenog, recite svom ljekaru da uzimate Angiotec:

 • hirurški zahvat ili anesteziju (uključujući i stomatološke zahvate)
 • tretman odstranjivanja holesterola iz krvi pod nazivom „LDL afereza“
 • tretman desenzibilizacije zbog uboda insekata (npr. pčele ili ose)

 

Uzimanje drugih lijekova sa Angiotecom

Obavijestite svog ljekara ili faramaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta i biljne preparate. Kada se uzima sa drugim lijekovima, efekat Angioteca se može promijeniti . Također, Angiotec može uticati na efekat drugih lijekova.

Posebno je važno da ljekara ili farmaceuta obavijestite o uzimanju sljedećih lijekova:

 • druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska (npr. beta-blokatori) ili diuretike
 • lijekove koji sadrže kalijum (ukuljučujući dijetalne nadomjestke soli)
 • lijekove za dijabetes (uključujući oralne antidijabetike i inzulin)
 • litijum (lijek za liječenje određenih oblika depresije)
 • lijekove za depresiju, tzv. „triciklički antidepresivi“
 • lijekove za mentalne probleme, tzv. „antipsihotike“
 • lijekove za kašalj i prehladu i lijekove za smanjenje tjelesne težine koji sadrže simpatomimetike
 • lijekove za artritis, uključujući preparate zlata
 • nesteriodne protupalne lijekove, uključujući COX-2 inhibitore (lijekovi koji smanjuju upalu i mogu se koristiti za ublažavanje boli)
 • aspirin (acetilsalicilna kiselina)
 • lijekove koji se koriste za uklanjanje krvnih ugrušaka (trombolitici)
 • alkohol

Ako niste sigurni da li se išta od gore navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja Angioteca.

 

Uzimanje hrane i pića sa Angiotecom

Angiotec se može uzeti sa ili bez hrane. Većina pacijenata uzima Angiotec sa čašom vode.

 

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Morate reći svom ljekaru ako ste (ili biste mogli biti) trudni. Ljekar će Vam obično savjetovati da prestanete uzimati Angiotec prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i savjetovat će Vam da uzmete drugi lijek umjesto Angioteca. Angiotec se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od tri mjeseca budući da može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Recite svom ljekaru ako dojite ili ćete uskoro početi dojiti. Dojenje novorođenčadi (prvih nekoliko sedmica nakon poroda), a posebno prerano rođene djece, ne preporučuje se tokom uzimanja Angioteca. Ako se radi o starijem djetetu, ljekar će vas upoznati s koristima i rizicima od uzimanja Angioteca tokom dojenja u usporedbi s drugim lijekovima.

 

Upravljanje vozilima i mašinama

Ako tokom uzimanja ovog lijeka osjetite ošamućenost ili pospanost, nemojte voziti i upravljati mašinama.

 

Ostala upozorenja

Angiotec sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim ljekarom.

 

3. KAKO UZIMATI  ANGIOTEC

Uvijek uzimajte Angiotec tačno onako kako Vam je rekao vaš ljekar. Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

 • Veoma je važno da uzimate Angiotec onoliko dugo koliko Vam je to propisao ljekar.
 • Ne uzimajte više od propisanog.

Visok krvni pritisak

 • uobičajena početna doza je 5 do 20 mg jednom dnevno
 • kod nekih pacijenata može biti veća početna doza
 • uobičajena dugoročna doza je 20 mg jednom dnevno
 • maksimalna dugoročna doza je 40 mg jednom dnevno

Srčano zatajenje

 • uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno
 • ljekar postepeno može povećavati ovu dozu dok se ne postigne odgovarajuća doza
 • uobičajena dugoročna doza je 20 mg svaki dan, uzeto u jednoj ili dvije doze
 • maksimalna dugoročna doza je 40 mg svaki dan, podjeljeno u dvije doze

Pacijenti sa bubrežnim problemima

Ljekar će mijenjati  dozu ovisno o tome kako bubrezi rade:

 • umjereni bubrežni problemi - 5 do 10 mg svaki dan
 • ozbiljni bubrežni problemi  - 2,5 mg svaki dan
 • ako ste na dijalizi – 2,5 mg svaki dan. Za dane, kada niste na dijalizi doza može biti promijenjena ovisno o tome koliki Vam je pritisak. 

Stariji pacijenti

Ljekar će odrediti dozu ovisno o tome kako Vam bubrezi rade.

Djeca

Iskustva sa primjenom Angioteca kod djece sa povišenim krvnim pritiskom su ograničena. Ako dijete može progutati tabletu, doza će se odrediti ovisno o težini djeteta i krvnom pritisku. Uobičajene početne doze su:

 • između 20 i 50 kg – 2,5 mg svaki dan
 • preko 50 kg – 5 mg svaki dan

Doza može biti promijenjena ovisno o potrebama djeteta:

 • djeca između 20 i 50 kg – 20 mg je maksimalna dnevna doza
 • djeca preko 50 kg – 40 mg je maksimalna dnevna doza

Angiotec se ne preporučuje kod novorođenačadi (prvih nekoliko sedmica nakon rođenja) i kod djece sa bubrežnim problemima.

Ako uzmete više Angioteca nego što ste trebali

Ukoliko uzmete više Angiotec tableta nego što ste trebali, odmah za savjet kontaktirajte svoga ljekara ili idite u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite pakovanje lijeka. Možete osjetiti sljedeće neželjene efekte: ošamućenost ili vrtoglavicu. To je zbog naglog ili prekomjernog pada krvnog pritiska.

Ako ste zaboravili uzeti Angiotec

 • ako zaboravite uzeti tabletu, preskočite propuštenu dozu
 • uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme
 • ne uzimajte duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu

Ako prestanete uzimati Angiotec

Nemojte prestati uzimati Angiotec, ukoliko Vam to nije rekao ljekar.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o upotrebi ovoga lijeka obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

 

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

Kao i svi drugi lijekovi Angiotec može izazvati neželjene efekte, iako se oni ne moraju pojaviti kod svih osoba.

Prestanite uzimati Angiotec i razgovarajte sa ljekarom ako primijetite sljedeće:

 • oticanje lica, usana, jezika ili grla, što može uzrokovati poteškoće sa disanjem ili gutanjem
 • oticanje ruku, nogu ili zglobova
 • pojavu crvenog kožnog osipa

Kod pacijenata crne rase veća je mogućnost pojave ovakvih reakcija.

Ako se išta od gore navedenog pojavi, prestanite uzimati Angiotec i obratite se ljekaru.

Na početku terapije Angiotecom možete osjećati nesvjesticu i ošamućenost. Ako Vam se to dogodi trebate leći. To se događa zbog sniženja krvnog pritiska i trebalo bi prestati  nastavkom uzimanja terapije. Ako ste zabrinuti razgovarajte sa svojim ljekarom.

Ostali neželjeni efekti:

Vrlo česti (javljaju se u više od 1 slučaj na 10 pacijenata)

 • osjećaj vrtoglavice i slabosti
 • zamagljen vid
 • kašalj

Česti (javljaju se u manje od 1 slučaj na 10 pacijenata)

 • nizak krvni pritisak, promjene u srčanom ritmu, ubrzani otkucaji srca, angina i bol u prsima
 • glavobolja, nesvjestica (sinkopa)
 • promjena osjeta ukusa, kratkoća daha
 • dijareja, bol u trbuhu, osip
 • umor, depresija
 • alergijska reakcija sa oticanjem lica, usne šupljine, jezika ili grla, sa poteškoćama u gutanju ili disanju
 • povišen nivo kalija i kreatinina u krvi

Manje česti (javljaju se u manje od 1 slučaj na 100 pacijenata)

 • nagli pad krvnog pritiska
 • brzi i neujednačeni otkucaji srca
 • srčani udar (vjerovatno zbog vrlo niskog krvnog pritiska kod nekih visoko rizičnih pacijenata, uključujući one sa problemima protoka krvi u srcu ili mozgu)
 • anemija (aplastična i hemolitička)
 • udar (vjerovatno zbog vrlo niskog krvnog pritiska kod visoko rizičnih pacijenata)
 • konfuzija, nesanica ili pospanost, nervoza
 • osjećaj peckanja u koži ili utrnulost
 • vrtoglavica (vertigo)
 • zvonjenje u ušima (tinitus)
 • curenje iz nosa, bolno grlo ili promuklost
 • astma
 • usporen prolazak hrane kroz digestivni trakt, upala pankreasa
 • povraćanje, loša probava, zatvor, anoreksija
 • nadražen stomak, suha usta, čir, smanjena bubrežna funkcija, bubrežno zatajenje
 • pojačano znojenje
 • svrbež, koprivnjača
 • gubitak kose
 • grčevi u mišićima, opšta slabost, visoka temperatura (groznica), impotencija
 • visok nivo proteina u urinu (mjereno testovima)
 • nizak nivo šećera ili natrija u krvi, visok nivo uree (sve mjereno krvnim testovima)

Rijetki (javljaju se u manje od 1 slučaj na 1.000 pacijenata)

 • Raynaud sindrom u kojem su ruke i noge jako hladne i bijele zbog slabog protoka krvi
 • smanjenje broja bijelih i crvenih krvnih stanica, smanjen hemoglobin, smanjen broj trombocita
 • smanjenje funkcije koštane srži
 • autoimune bolesti
 • čudni snovi i problemi sa spavanjem
 • plućni infiltrati
 • upala nosa
 • upala pluća
 • upala obraza, desni, jezika, usana, grla
 • smanjena produkcija urina
 • eritema multiforme
 • Stivens-Johnson sindrom (crvenilo i ljuštenje na koži, koža sa mjehurićima i čirevima, odvajanje gornjih slojeva kože)
 • problemi sa jetrom: smanjena jetrena funkcija, upala jetre, žutica (žuta koža ili oči), povećan nivo jetrenih enzima ili bilirubina
 • povećanje dojki kod muškaraca

Veoma rijetki (javljaju se u manje od 1 slučaj na 10.000 pacijenata)

 • oticanje crijeva (intestinalni angioedem)

Ako bilo koji od navedenih neželjenih efekata postane ozbiljan, ili ako primjetite neke neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu, obavijestitite svog ljekara ili farmaceuta. Pitajte ljekara ili farmaceuta za više informacija.

 

5. KAKO ČUVATI  ANGIOTEC

Angiotec čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

Rok trajanja: 5 godina od datuma proizvodnje.

Angiotec se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Angiotec sadrži

Djelotvorna supstanca je enalapril maleat.

Pomoćne supstance:

laktoza, kukurizni škrob, triglicerinska kiselina.

Kako Angiotec izgleda i sadržaj pakovanja

Angiotec 5 mg  je bijela, okrugla tableta, ravnih površina, sa oznakom „AN5“ na jednoj strani.

Angiotec 10 mg  je bijela, okrugla tableta, ravnih površina, sa oznakom „AN10“ na jednoj strani.

Angiotec 20 mg  je bijela, okrugla tableta, ravnih površina, sa oznakom „AN20“ na jednoj strani.

30 tableta u Al/PVC blisteru (1 blister sa 30 tableta), u kutiji.

 

Režim izdavanja:

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

 

Proizvođač:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Proizvođač gotovog lijeka:

Farmavita d.o.o. Sarajevo, BiH

u saradnji sa The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co. Ltd., Jordan        

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:

ANGIOTEC, tableta, 30x5mg: 04-07.10-3074/13 od 12.12.2013.

ANGIOTEC, tableta, 30x10mg: 04-07.10-3075/13 od 12.12.2013.

ANGIOTEC, tableta, 30x20mg: 04-07.10-3076/13 od 12.12.2013.

 

Datum zadnje revizije teksta uputstva:

Maj 2013.

 

Ostala pakovanjaVijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.