Proizvodi

Proizvodnja i distribucija visokokvalitetnih, sigurnih i efikasnih lijekova imperativ su poslovanja Farmavite. Da bi to obezbijedili u 2010. godini uspješno je priveden kraju investicioni ciklus izgradnje i opremanja proizvodnih i kontrolno-analitičkih kapaciteta. Time su obezbijeđeni optimalni proizvodni i labortorijski prostori, te je instalirana oprema posljednje generacije, sve u skladu sa najvišim svjetskim standardima kvalitete, smjernicama FDA, EU i međunarodno priznate dobre proizvođačke prakse u farmaceutskoj industriji.
Proizvodnja se odvija na savremenoj kvalificiranoj opremi, a procesi koji se izvode su validirani.
Optimalni proizvodni pogoni, na tri nivoa, s instaliranom opremom obezbjeđuju godišnji kapacitet od 18 miliona pakovanja.

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.