Kontakt

 

Uprava društva
Igmanska 5a, 71320 Vogošća
Tel: + 387 33 476 320
Fax:+ 387 33 476 321
e-mail: farmavita@farmavita.ba

Kontakt

Uprava društva
Igmanska 5a, 71320 Vogošća
Tel: +387 33 476 320
Fax: +387 33 476 321
e-mail: farmavita@farmavita.ba

Prodaja
Tel: + 387 33 476 323
Fax: + 387 33 476 350
e-mail: prodaja@farmavita.ba

 

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.